Büttenmarsch

der KG Alt-Köllen vun 1883 e.V.

Text: Karl Radile - Musik: Bert Heus

Mallich freut sich he bei uns,
Freue es jo och kein Kuns!
Wamer wie sich dat gehööt,
Sich an keine Mucker Stööt!
Hält et Mädche faß ein Ärm,
Bes et Hätz im öndelich wärm.
Dat schleit dozo bum-bum,
Grad wie de decke Trumm.
M´r schunkelt, laach un denk dobei,
Wie flöck eß doch die Freud vorbei!

Refrain:
Wann och de Welt vör Griesgram bääv,
Hück, grad hück, wed fruh gelääv.
Loss schwade se un verzälle,
Alaaf! Alaaf! Alt-Kölle!

Mänches nimb m´r ovv uns kromm,
Dat ess meschtens vill ze domm.
Mer sinn doch no koht un got,
E´vergnöglich löstig Bloot!
Griemelt ens bis dat et stemb,
Selvs wann op de Bäum m´r klemb!
D´r Kölsche mäht sich Freud,
Die im dann keiner kläut.
Wer nit verdrät bei uns dä Spaß,
Dä wed he vör de Döör geschaß!

Refrain:
Wann och de Weld ...

Urgels Palm un Böckderöck,
Moler Bock dat gode Stöck,
Och de Läsche Naas dobei,
Lückcher dat gitt ne Buhei!
Üvver dat Schmölzge sin m´r Patt,
Mäncher hät sing Freud gehatt ...
Un wie sich dat gehoot,
Uns dat doch ganit stoot!
Mer halde Pool bis ahn et Engk,
Gon uß de Fööß noch jedem Zänk!

Refrain:
Wann och de Weld ...

Jubiläumsstrophe

Text: Ludwig Kolb

Hundert Johr es et no her,
Dat mir sinn ein Fasteleer.
Un sulang d´r Dom noch steit,
Alt-Köllen och nit unger jeit.
Denn wo Fründe sinn zosamm,
es et mir doröm nit bang!
Wo jit et su vill Freud,
un su´n Genöchlichkeit?
Bei uns dat es doch janz geweß,
dröm halt et Huh, dat golde Fest.

Refrain:
Wann och de Weld ...